Mimari Proje

Mimari projelerinizi yenilikçi tasarımlarımız ile zamana en uygun bir şekilde tasarlayıp teslim edebiliriz.

Mimari Proje Nedir?

İnsan eliyle üretilen her şeyde bir tasarım mevcuttur. Mimari tasarımlar oluşturulurken dikkate alınan kriterler

  • Müşterinin istek ve beklentileri
  • Projenin yapılacağı alanın imar durumu ve plankotesi
  • Proje alanının çevre koşulları hakkında bilinmesi gerekenler
  • Bağlı olduğu belediye tarafından düzenleniş olan imar ve otopark yönetmelikleri

Mevcut tüm bu kriterler göz önüne alınarak proje çizimine başlanabilir.

1-Vaziyet Planı: 1/500-1/200
2-Avan Projesi: 1/200-1/100
3-Kati Projesi: 1/100-1/200
4-Tatbikat Projesi : 1/50
5-Detay Projesi : 1/20 – 1/10 – 1/5 – 1/2

Vaziyet Planı; Proje aşamalarına göre 1/500-1/200 ölçeklerde düzenlenir. Arsa sınırları ve yol ilişkileri belirtilir. Yapının arsa üzerindeki yeri, komşu sınırlarına olan mesafesi, röper noktaları ve yola olan uzaklığı ile yapı boyutları zemine oturacağı şekilde yazılır.

Avan Proje; Proje aşamalarına göre 1/100-1/200 ölçeklerde düzenlenir. Mimar inşa edilecek bina için çeşitli tasarımlar sonucu kendi için en uygun olan tasarımı proje haline getirerek yapı sahibinin görüşüne sunar. Mal sahibinin değişiklik önerisi varsa mümkün olabilecek değişiklikler yapılır.

Kati Proje; Proje aşamalarına göre 1/100-1/200 ölçeklerde düzenlenir. Avan proje üzerinde yapılabilecek değişiklikler sonuçlandırılıp uygulamasına karar verildikten sonra daha ayrıntılı olarak çizilen projedir.

Tatbikat projesi 1/50 ölçekle düzenlenir. Proje çalışmalarının son aşamasıdır. Tatbikat projesinde inşa edilecek yapı ile ilgili her türlü ayrıntının işlenmiş, yapı ile ilgili eksiklerin projede giderildiği, imalat esnasında işin tarafları arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları asgariye indirildiği projedir.

Tatbikat projesi Yapının değişik olan bütün katlarının; bodrum, zemin, asma kat, normal ve çatı katı planları ayrı ayrı çizilir. Yapının iç ve dış ölçüleri, mahal isimleri, plan adı ve ölçeği, normal ve düşük döşemelerin kaba ince kotları, hacimlerin döşeme, tavan ve duvar kaplama çeşitleri, kesit yerleri , saçak ve mahya kırılma hatları belirlenerek sabit elemanları işlenir.

Kesit planları; Kesitler yapı ile ilgili düşey ölçülendirmeleri yapabilmek, yapı sistemi ve yapı elemanları hakkında daha ayrıntılı bilgi vermek için çizilir.
1- Normal döşeme, düşük döşeme, sahanlık, çatı, baca ve gerekli yerlerin kotları yazılır.
2- Kat yükseklikleri, kapı, pencere, parapet, korkuluk, asma tavan ve benzeri kısımların ölçüleri yazılır.
3- Kesitlerin kolay anlaşılması için mahal ve kat isimleri yazılır.
4- Çatının genel şekli, eğimi, bacaların çatı çıkışı belirtilir.
5- Döşemede kullanılan kaplama gereçleri ve gerekli ölçüler yazılır.
6- kesit isimleri yazılır. (A-A, X-X gibi) Görünüş Planları; Yapının açık olan bütün yüzeylerinin ayrı ayrı görünüşü çizilir.
1- Kapı ve pencere görünüşlerine, elemanların açılış yönü işlenir.
2- Sahanlık, kapı, pencere, saçak, çatı ve benzeri yerlerin kotları yazılır.
3- yağmur oluğu ve borusu, varsa dilatasyon derzleri gösterilir.
4- Çatı eğimi yazılır ve bacanın çatıdaki yeri ve kotu gösterilir.
5- Cephenin kaplama gereçleri yazılır. Mahal listesi; Planda numaralanan hacimlerin döşeme, duvar, tavan, kapı, pencere ve diğer ayrıntılar hakkında bilgi vermek için liste hazırlanır.
Mahal listesinde, detay resmi çizilmiş yapı elemanlarının pafta numaraları da belirtilir.
Detay projesi; Duruma göre 1/20, 1/10, 1/5, ½, 1/1 ölçekle düzenlenir. 1/50 uygulama projesinde ifade edilen kapı, pencere, merdiven, baca ve çatı gibi yapı elemanlarındaki yapım özelliği, imalat için daha büyük ölçekte çizilirler.
Detay projeleri yapıdaki teknik sorunların çözümünün yanı sıra imalatın gerçekleşmesi için atölye siparişinde kullanılırlar.

 

İletişime Geç
1
Whatsapp Mesajı Gönderin
Merhaba Nasıl Yardımcı Olabiliriz